Hibe ve Bağışta Bulunmanın Fazileti Kategorisi


Bera b. Azib r.a. şöyle diyor: Rasülullah (s.a.v.)’den işittim şöyle buyuruyordu:

"Sütünden istifade etmesi için koyun veya keçi bağışlayan veya ihtiyacı olan kimseye para ve eşya bağışlayan veya yolunu kaybetmiş bir kişiye yolunu tarif eden; köle azad etmiş gibi sevap kazanır.” Hadisin Şerhi: Tirmizi: Burada “Menaha” sözünün manası ödünç olarak para ve eşya vermek demektir. “Yol tarif eden” sözünün manası ise yol gösterip doğruya ulaştıran demektir.

Tirmizi, Birr ve Sıla Hn: 1957; Ahmed, Müsned: 17783 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis Ebu İshâk’ın, Talha b. Musarrif’den rivâyeti olarak hasen sahih garibtir. Bu hadisi sadece bu şekliyle biliyoruz. Mansur b. Mutemir ve Şube bu hadisi Talha b. Musarrif’den rivâyet etmişlerdir. Bu konuda Numan b. Beşir’den de hadis rivâyet edilmiştir.

مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ

Hadis Sayfası