İnfak Kategorisi


Ebu Umame el Bahili (r.a.) dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.)’in Veda Haccı esnasındaki hutbesinde işittim şöyle buyuruyordu:

“Bir kadın kocasının malından izni olmadan hiçbir şey infak etmesin.” Denildi ki: Ey Allah’ın Rasulü yiyecek de mi? infak etmesin? Buyurdular ki: “O da mallarımızın değerlilerindendir.”

Tirmizi, Zekat 34 Hn: 670; Ebu Davud, Zekat: 44 ve diğerleri. ž Bu konuda Sad b. ebi Vakkas, Esma binti ebi Bekir, Ebu Hüreyre, Abdullah b. Amr ve Aişe’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Ebû Umâme hadisi hasendir.

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

Hadis Sayfası
Aişe r.a'dan: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Bir kadın kocasının malından tasaddukta bulunursa kendisi bundan dolayı sevap kazanır. Kocasıda aynı şekilde sevap kazanır, o malı muhafaza eden görevli içinde yine aynı sevap vardır. Onlardan hiçbirinin sevabı diğer kimseden eksik olmaz. Biri kazancından diğeri de infak ettiğinden dolayı sevap kazanırlar.”

Buhari, Zekat: 17; Müslim, Zekat: 25; Tirmizi, Zekat 34 Hn: 671 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasendir.

إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لَهُ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ

Hadis Sayfası
Aişe r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Kadın kocasının malından saçıp savurmadan iyi niyetle bir şey verdiğinde o kadına iyi niyetinden dolayı erkeğine verilecek kadar sevap verilir. O malı muhafaza eden kimse için de yine aynı sevap yazılır.”

Buhari, Zekat: 27; Tirmizi, Zekat 34 Hn: 672 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Amr b. Mürre’nin, Ebû Vâil’den rivâyet ettiği hadisten daha sahihtir. Amr b. Mürre rivâyetinde “Mesrûk” u zikretmiyor.

إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ

Hadis Sayfası
İbnu Ömer (r.a.)'dan: 

"Babam Ömer (radıyallahu anh) cahiliye devrinde iken geceleyin itikafa girmek üzere nezretmişti (adamıştı). -Hatta Mescid-i Haram'da bir gün itikaf yapmayı adamıştı diye de rivayet edilir- Durumu Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'den sordu. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) "Nezrini yerine getir" buyurdu."

 Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife Hn: 217; Tahavi, Müşkilil Eser Hn: 4154; Buhârî, İtikaf: 5, 15, 16 Hn: 2043; Humus: 19, Megâzî: 54, Eymân: 29 Hn: 6697; Müslim, Eymân: 27 Hn: 1656: Tirmizî, Nüzûr: 12 Hn: 1539; Ebu Davud, Eyman ve Nuzur Hn: 3325; İbnu Mace, Keffarât: 18 Hn: 2129; İbn Huzeyme, Sahih Hn: 2091; İbn Hibban, Sahih Hn: 4379; Ebu Avane, Müstahreç Hn: 5870-5871-58735874-5875; Nesai, Süneni Kübra Hn: 3333-3336; Münteka min Süneni Münteka Hn: 916; Darekutni, Sünen Hn: 2328-2329-2340; Müsnedi Bezzar Hn: 140; -143Beyhaki, Süneni Sağir Hn: 1481-4455 ve Süneni Kübra Hn: 9933-18495-18496 ve Şuabul İman Hn: 3962; İbn Yakub, Müsnedi Ebu Hanife Hn: 82; Fakihi, Ahbaru Mekke Hn: 1276 ve diğerleri. Garip Osman der ki: Hadis merfu, sahih ve ravi sayısı açısından gariptir. Darekutni hadisi sahih, hasen ve sabit olmak üzere üç ayrı tarikle rivayet etmiştir. Diğerleri ise Ömer b. Hattabı zikretmeksizin rivayet ettiler. İbn Mübarek ve İbn Arabi vesair.

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: أُرَاهُ قَالَ لَيْلَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ

Hadis Sayfası