Dilenmenin Kötülüğü Kategorisi


Ebu Hüreyre (r.a.) dedi ki: Rasülullah (s.a.v.)’den işittim şöyle diyordu:

“Sizden birinizin sabahleyin ormana giderek sırtında odun getirmesi ve onun parasını harcaması ve insanlara muhtaçlıktan kurtulması, versin vermesin bir kimseden istemekten daha hayırlıdır. Çünkü yüksekteki veren el alttaki alan elden daha hayırlıdır. Harcamaya, geçimini üstlendiğin kimselerden başla.”

Müslim, Zekat: 35; Tirmizi, Zekat 38 Hn: 680; Ebu Davud, Zekat: 27 ve diğerleri. ž Tirmizi: Bu konuda Hakim b. Hızam, Ebu Said el Hudri, Zübeyr b. Avvam, Atıyye es Sadi, Abdullah b. Mesud, Mesud b. Amr, İbn Abbas, Sevban, Ziyad b. Haris es Sudai, Enes, Hubşi b. Cünade, Kabisa b. Muharik, Semure ve İbn Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Ebu Hüreyre hadisi hasen sahih garibtir. Bu hadisin garib oluşu Beyan’ın, Kays’tan rivâyeti sebebiyledir.

لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

Hadis Sayfası
Semure b. Cündüp (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu;

“Dilenmek yüzü tırmalatmak demektir. İnsan dilendiği için yüzünü tırmalatır. Fakat gerçekten muhtaç birinin istemesi veya devlet yetkilisinden bir şeyler istenmesi bunun dışındadır.”

Müslim, Zekat: 35; Tirmizi, Zekat 38 Hn: 681; Ebu Davud, Zekat: 26 ve dierleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

Hadis Sayfası
Ebu Musa el-Eş'ari, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Allah'ın rızası için (diyerek insanlardan) bir şey dilenen mel'undur. Kötü maksat olmadığı müddetçe, kendisinden Allah'ın rızası için bir şey istenip vermeyen kişi de mel'undur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17241 Taberani, hocası Yahya b. Osman b. Salih'ten rivayet etti ki o da güvenilirdir, ancak kendisinde zayıflık vardır. Diğer ravileri Sahih'in ravileridir.

Hadis Sayfası