Şartlı Bağış Kategorisi


Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, 

Peygamber s.a.v: “Rukba Caizdir” demiştir. 

Nesai, Rukba: 1 Hn: 3646 ; Ebû Davud, Büyü’: 89; Müsned: 20658

Hadis Sayfası
Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, 

Peygamber s.a.v: “Rukba suretiyle kendisine mal verilen kimseyi o malın sahibi kıldı.”

Nesai, Rukba: 1 Hn: 3647; Ebû Davud, Büyü’: 89; Müsned: 20658

Hadis Sayfası
İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

Rukba suretiyle mal vermek yoktur. Kime rukba yoluyla bir şey verilirse o mal o kimsenin mirasına dahil edilir veren kimseye iade edilmez.” 

Nesai, Rukba: 1 Hn: 3648; Müsned: 2138 Mevkuftur

Hadis Sayfası
İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

“Umra ve Rukba yoluyla mal alıp vermek aynı hükümdedir.”

Nesai, Rukba: 2 Hn: 3651; Müsned: 2138

Hadis Sayfası
Tavus r.a'tan rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

“Rukba yoluyla mal vermek helal değildir. Kime Rukba yoluyla bir mal verilirse, o mal verilen kimsenin olup onun mirasına dahil edilir.” 

Nesai, Rukba: 2 Hn: 3654;Müsned: 2138

Hadis Sayfası
Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

“Umra suretiyle verilen bir mal verilen kimseye aynen miras gibi geçmiş olur.” 

Nesai, Umra: 1 Hn: 3655-3656; Ebû Davud, Büyü’: 89

Hadis Sayfası
Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

 “Umra şeklindeki mal alıp vermek caizdir.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3657; Ebû Davud, Büyü’: 89; İbn Mâce, Hibe: 3

Hadis Sayfası
Zeyd r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

“Umra suretiyle verilen mal verilen kimsenin varisine aittir.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3658-3659-3660-3661; Ebû Davud, Büyü’: 89; İbn Mâce, Hibe: 3

Hadis Sayfası
Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre,

Rasulullah s.a.v: “Umra şeklindeki verilen malın verilen kimsenin varislerine ait olduğuna hükmetti.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3662; Ebû Davud, Büyü’: 89; İbn Mâce, Hibe: 3 ve diğerleri.

Hadis Sayfası
Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

“Kim Umra modeliyle bir şey verirse, hayatında da öldüğünde de o mal verdiği kimsenindir. Rukba modeliyle bir şey verip almayınız, kim bu yolla bir şey verirse o verdiği kimsenindir.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3663; Ebû Davud, Büyü’: 89; İbn Mâce, Hibe: 3

Hadis Sayfası
İbn Abbas r.a'tan rivâyete göre, Peygamber s.a.v şöyle buyurdu: 

“Umra şeklinde mal hibe etmek caizdir.” 

Nesai, Umra: 1 Hn: 3664-3665; Müsned: 2138

Hadis Sayfası
Tavus r.a’tan rivâyete göre, 

Rasulullah s.a.v: “Umra ve Rukbayı geri dönülmez bağışlardan kıldı.” 

Nesai, Umra: 1 Hn: 3666; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Hadis Sayfası