Umra Rukba/Geçici bağış Kategorisi


Cabir (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Umra yapılan kimse için caiz ve geçerlidir. Rukba da yine yapılan kimse için caiz ve geçerlidir.”

Tirmizi, Ahkam: 16 Hn: 1351 : Ebu Davûd, Ticarat: 87. Rukba: bir kimsenin bir kimseye şu mülkü sana rukba yoluyla verdim sen benden önce ölürsen mal bana geri dönecek, ama ben önce ölürsem mal senin olacaktır şeklindeki yapılan bağış çeşididir. Cahiliyye döneminde böyle bağışlar yapılırdı. ž Tirmizî: Bu hadis hasendir. Bazıları bu hadisi Ebû’z Zübeyr yoluyla aynı senetle Câbir’den mevkuf olarak rivâyet etmişlerdir. Rasûlullah (s.a.v.)’in ashabından ve başkalarından bazı ilim adamlarının uygulaması bu hadise göre olup: “Rukba da Umra gibi caizdir” derler. Ahmed ve İshâk bunlardandır. Küfelilerden ve başkalarından bazı ilim adamları ise umra ve rukba’yı ayırt ederek umra’yı caiz görüp rukba’yı caiz görmemişlerdir. Tirmizî: “Rukba” kelimesi şu anlamdadır: “Yaşadığın sürece bu mülk senindir. Fakat benden önce ölürsen; o mülk benim olacaktır.” Ahmed ve İshâk’ta şöyle derler: “Rukba da aynen Umra gibidir mal kendisine verilen kişiye aid olup verene geri dönmez.”

“العُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا”

Hadis Sayfası
Nâfi' rahimehullah anlatıyor:

"İbnu Ömer (radıyallahu anhüm)'e, kız kardeşi Hafsa (radıyallahu anha)'dan bir ev tevarüs etti. Hafsa (radıyallahu anha), bu eve hayatı boyunca olmak kaydıyla Zeyd İbnu'l-Hattab'ın kızını oturtmuştu. Zeyd'in kızı ölünce İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) meskeni kabzetti. O bu evin kendine ait olduğu reyinde idi."

 [Muvatta, Akdiye 45, (2, 756).]

وعن نافع: ]أنَّ ابْنَ عُمَرَ وَرِثَ مِنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهما دَاراً كَانَتْ قَدْ أسْكَنَتْ فيهَا بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ قَبَضَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسكَنَ، وَرَأى أنَّهُ لَهُ[. أخرجه مالك.

Hadis Sayfası
İbn Abbas (radıyallahu anhüma)'dan: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdu:

"Mallarınızı rukba kılmayın. Kim rukba kılarsa mal artık  rukba kılınan kimsenin olur."

Nesai, Rukba: 2 Hn: 3709 ve Süneni Kübra Hn: 6703; İbn Hibban, Sahih Hn: 5126; Taberani, Mucemül Kebir Hn: 11000. Garip Osman der ki: Hadis merfu meşhur ve Müslimin şartına göre sahihtir.

لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ

Hadis Sayfası