Fıtır Sadakası Kategorisi


Ebu Hüreyre (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem'den şöyle rivayet eder:

 "(Kadın veya erkek köle için) sadece sadaka-i fıtr'dan başka bir zekat ödenmez."

Darekutni, Sünen Hn: 2005. Garip Osman der ki: Bu senedle hadis merfu isnadı ise leyyindir

لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ

Hadis Sayfası