Büyükbaş Hayvanın Zekatı Kategorisi


Abdullah b. Mesud r.a.)’dan: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Otuz sığırda iki yaşında erkek veya dişi dana, her kırk sığırda da üç yaşında bir dana zekat gerekir.”

Tirmizi, Zekat 5 Hn: 622; İbn Mace, Zekat: 12 v diğerleri. Tirmizi: Bu konuda Muaz b. Cebel’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Abdusselam b. Harb, Husaf’tan böylece rivâyet etmiş olup, Abdusselam güvenilir ve hafız bir kişidir. Şerik bu hadisi Husayf’tan, Ebû Ubeyde’den, babasından ve Abdullah’tan rivâyet ediyor. Abdullah’ın oğlu Ebu Ubeyde babasından hadis işitmemiştir.

فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

Hadis Sayfası
Muaz b. Cebel r.a. dedi ki:

“Rasülullah (s.a.v.) beni, Yemen’e vali olarak gönderdiğinde, her otuz sığırdan iki yaşında erkek veya dişi dana; her kırktan da üç yaşına girmiş bir dişi danayı zekat olarak almamı Müslüman olmayan kimselerden de cizye vergisi olarak akıl baliğ olan her kimseden bir dinar veya bir dinara denk giyim eşyası almamı emretti.”

Tirmizi, Zekat 5 Hn: 623; Nesai, Zekat: 5; İbn Mace, Zekat: 12 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Bazı ravîler bu hadisi Sûfyân, A’meş, Ebû Vâil ve Mesrûk’tan: Rasûlullah (s.a.v.), Muaz’ı Yemen’e gönderdi ve ona zekat almasını emretti” şeklinde rivâyet ederler ki bu rivâyet daha sahihtir.

بَعَثَنِي النَّبِيُّ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ

Hadis Sayfası