Yolculuktan Dönüldüğünde Dua Kategorisi


Bera b. Azib (r.a.)’den rivâyete göre,

Nebi (s.a.v), bir seferden döndüğünde şöyle derdi: “Dönenler, tevbe edenler, İbadet edenler ve Rabbimize hamdedenleriz.”

Tirmizi, Deavat 43 Hn: 3440; Ahmed, Müsned Hn: 17746 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Servî bu hadisi Ebû İshâk vasıtasıyla Berâ’dan rivâyet etmekte ve hadisin senedinde Rabi’ b. Berâ’yı zikretmemektedir. Şu’be’nin rivâyeti daha sahihtir. Tirmizî: Bu konuda İbn Ömer, Cabir, Enes ve Abdullah b. Mesud’tan da hadis rivâyet edilmiştir.

أَنّ النَّبِيَّ : كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

Hadis Sayfası