Hadis Detayları


Amir bin Rabia r.a'dan rivayet göre Rasülullah s.a.v. şöyle buyurmuş:

"Allah Teala şöyle buyurur: Akrabalık bağı benden gelen dal budak salmış kök gibidir; kim onunla irtibatı devanı ettirirse, ben de onunla irtibatı devam ettiririm. Kim de onu keserse ben de onunla ilişkimi keserim."

Ebu Yala, Müsned Hn: 7198 ve diğerleri hadis bir çok sahabe tarafından sahih şekilde rivayet edilmiştir.

إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنِّي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ

Hadis Sayfası