Hadis Detayları


Sa' du'l-Karaz' ın naklettiğine göre

Necaşi, Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) üç baston gönderdi. Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) bunlardan birini kendine sakladı, birini Ali'ye, birini de ômer' e verdi. Bilal o bastonla bayramlarda Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) önünden yürür, sonra onu önüne dikerdi ve Allah Resülü (sallailahu aleyhi vesellem) ona doğru namaz kılardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2278 •Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi zikredilmeyen biri vardır.² ² Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 5454. Senedinde yer alan Abdurrahman b. Sa'd b. Ammar b. Sa' d da zayıfhr.

Hadis Sayfası