Hadis Detayları


Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Resülulllah s.a.v. şöyle buyurdu:

“Haya imandandır iman edenin yeri ise Cennettir. Kötü söz konuşmak insanlara sıkıntı verip incitir, sıkıntı verip inciten kimselerin yeri de Cehennemdir.”

Tirmizi, Bir ve Sılah: 65 Hn: 2009; Ahmed, Müsned Hn: 10134; İbn, Hibban, Sahih Hn: 608, 609; Hakim, Müstedrek Hn: 158, 159; Ebi Şeybe, Musannef Hn: 25733, 30909; Taberani, Mucemüs Sağir Hn: 115 ve Mucemül Evsat Hn: 5055 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda İbn Ömer, Ebu Bekre, Ebu Umame, Imrân b. Husayn’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ

Hadis Sayfası