Hadis Detayları


İbni Ömer r.a. dedi ki: Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekatı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kabe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” Nesai'nin rivayetibde hadis şöyle başlıyor: Tavus rahimullah'dan: “Bir adam, Abdullah İbn Ömer (r.a)'e:“Gazveye çıkmıyor musun?” diye sordu. Abdullah İbn Ömer: “Ben, Rasülullah s.a.v.')in şöyle buyurduğunu işittim:

Buhari, İman: 1 Hn: 8 ve Tefsiru sûre(2) 30 Hn: 4555; Müslim, İman: 5 Hn: 16, 17; Tirmizi, İman 3 Hn: 2609; Nesai, İman ve Şearihi: 13 Hn: 5001 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda Cerir b. Abdullah’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Değişik şekillerde de İbn Ömer’den rivâyet edilmiştir. Suayr b. Hıms hadisçiler yanında güvenilir bir kişidir. Ebû Küreyb Vekî’ vasıtasıyla Hanzale b. ebî Sûfyân el Cumahî’den, İkrime b. Hâlid el Mahzûmî’den ve İbn Ömer’den bu hadisin bir benzerini bize aktarmışlardır.

بُنِيَ الإِسَلامُ على خَمْسٍ : شَهادَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه ، وأَنَّ مُحمداً رسولُ اللَّهِ ، وإِقامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتاءِ الزَّكاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمضانَ

Hadis Sayfası