Hadis Detayları


Zühri'nin bildirdiğine göre

Bir adam ailesinin yanına gitti. Ailesi, yola bırakılmış bir çocuk bulup almıştı. Adam (çocukla) Hz. Ômer'in yanına gitti. Hz. ômer ona: "Çoğu kez şer, hayır kaynağından gelir" 1 dedi. Adam: "Çocuk bulunduğunda ben yoktum" diye kendini savundu. Hz. ômer, adamı soruşturunca hakkında hayırla övgüde bulunuldu. Bunun üzerine Hz. Ömer adama şöyle dedi: "Çocuğun velayeti senindir. Nafakası ise bizim sorumluluğumuzda beytülmaldan karşılanacaktır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6857 *Bu hadisin bütün kanallannda geçen raviler, Sahih'in ravileridir. Son kanal bundan müstesnadır. Çünkü sonuncusu (görüldüğü gibi) mürseldir.2 1 Bu, bir Arap deyimidir. Yani Hz. Ömer, adamın aslında çocuğun annesiyle zina ettiğini, fakat onu bulduğunu iddia ettiğini vurgu yapmışbr. 2 Taberâni, M. el-Kebir (6498)

Hadis Sayfası