Hadis Detayları


Amr b. el-Âs'tan rivayet edildiğine göre

Kendisi Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelip: "Ya Resulallah! Bir adam ellerimde müslüman oldu. Malı da vardı. Şimdi o kişi öldü" deyince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Onun mirası senindir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7191 *Hadisi Taberani, Bakiyye kanalıyla rivayet etmiştir. Bakiyye, "Bana Kesir b. Murre şöyle bildirdi" ifadesi kullandığı için bu hadis, sahihtir.

Hadis Sayfası