Hadis Detayları


İbn Abbâs anlatıyor:

Cihad etmeyi arzulayan ve annesi tarafından bu hususta engellenen bir adam, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e geldi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Annenin yanında kal. Çünkü onun yanında kalmamla senin için cihatta sana verilecek olan mükfafatın benzeri vardır." Başka bir adam gelerek: "Ben kendimi kurban etmeye adamıştım" dedi. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), o esnada kadın ve oğluyla meşguldü (onunla ilgilenemedi). Derken adam gitti. Daha sonra kendisini kurban etmek üzereyken bulundu. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "O Allah' a hamd olsun ki ümmetim içerisinde adağını yerine getiren ve kötülüğü her tarafı kaplamış bulunan bir günden (Kıyamet gününden) korkan bir adamı yarattı. Senin malın var mı?" buyurunca adam: "Evet" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Yüz deve kurban et ve bu işi üç sene içerisinde yap. Çünkü sen bunlann hepsini senden alacak birini bulamazsın" diye emir buyurdu. Daha sonra bir kadın gelerek dedi ki: "Ben, kadınların elçisiyim. Beni sana gönderdiler. Bilsin ya da bilmesin hiçbir kadın yoktur ki, benim sana gelmemi arzulamış olmasın. Allah, erkeklerin ve kadınların Rabbi ve ilahıdır. Sen, Allah'ın erkeklere ve kadınlara gönderdiği peygamberisin. Allah, cihadı erkeklere faraz kıldı. Cihadda (ğanimet) bulsalar seçerek alırlar. Şehid olsalar Rableri kahnda diri olarak rızıklandırılırlar. Hangi ibadet onların bu amellerine denktir?" Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle cevap verdi: "Kocalanna itaat etmeleri ve haklannı bilmeleri. (Fakat ne var ki) sizlerden azınız bunu yapar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7633 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Rişdin b. Kureyb zayıftır. 1 1 Karşılaştır: 6971. Taberâni M. el-Kebir (12163)

Hadis Sayfası