Hadis Detayları


İbn Ömer anlatıyor:

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem),(Medine'ye yakın) Akik vadisinde konakladı ve geldikleri o gece kadınların yanına girilmesini yasakladı. İki adam bu hususta Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e asi oldu. Her ikisi de (evlerinde) hoşlanmadığı manzaralar ile karşılaştılar.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7736 *Hadisi Ahmed, Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 İmam Ahmed, Müsned (5814), Bezzar, Müsned (1485)

Hadis Sayfası