Hadis Detayları


Cabir'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

"Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman, asla kardeşine zulmetmez, onu kendi başına terk etmez. Müslümanlar başkalarına karşı birbirlerine yardım ederler. Müslümanların kanlan birbirine denktir. Müslümanlann en zayıftan eman verdiği (himayesine birini aldığı) zaman bütün Müslümanlar buna uyarlar!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10701; * Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş ve: "Bu hadisi İbrahim b. Nafi'den sadece Kasım b. Ebi'z-Zinad rivayet etmiştir. Ebu'z-Zinad'ın Kasım adında bir oğlunun olduğunu bulamadım. Ancak adı Ebu'l-Kasım b. Ebi'z-Zinad olan bir oğlu vardır. Allah en doğrusunu bilir" demiştir.

Hadis Sayfası