Hadis Detayları


Ukbe b. Âmir'in bildirdiğine göre

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kimin elinde biri müslüman olursa ona (hidayet vesile olana) cennet vacib olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9717 *Hadisi Taberâni, üç Mu'cem'inde rivayet etmiştir. Ravilerden Muhhammed b. Muaviye en-Nisaburi'yi imam Ahmed güvenilir kabul etmiş, çoğunluk alimler ise zayıf adrletmiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.2 2 Daha önce geçti: 334.

Hadis Sayfası