Hadis Detayları


Enes b. Malik bildiriyor:

Resulullah'ın biri Habeşistanlı, diğeri de Kıpti (Mısırlı) olan iki azatlı kölesi vardı. Bir gün söz dalaşına girdiler. Biri diğerine, "Ey Habeşi" dedi. O da, "Ey Kıpti" diye seslendi. Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) onlara "Birbirinize öyle demeyiniz. Siz ancak Muhammed (sav) ailesinden olan iki kişisiniz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13060 *Bunu M. es-Sağlr'de Taberani rivayet etmiştir.2 Senedinde Yezid b. Ebi Ziyad vardır ki leyyin biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Hadisin aynısı Ebu Ya'la rivayet etmiştir. 2 931. hadisin mükerreri.

Hadis Sayfası