Hadis Detayları


İbn Ömer, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Kıyamet günü olduğu zaman Allah, kullanndan birini çağınr ve onu huzurunda durdurup malından hesaba çektiği gibi mevkisinden de hesaba çeker."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18374 *Taberani M. es-Sağir'inde rivayet etti. Ravilerden, Ebu Müslim el-Eftas'ın kardeşi Yusuf b. Yunus çok zayıftır.1 1 Taberani M. es-Sağir (18) ile M. el-Evsat'ta (451) rivayet etti ve şöyle dedi: "Yusuf b. Yunus bu hadisi rivayette tek kalmışhr."

Hadis Sayfası