Hadis Detayları


Ebu Bekr, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) Şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"La ilahe illallah ve istiğfari çokça söylemeye bakınız. Çünkü İblis: «İnsanlari günahlarla helak ettim; Onlar da beni La ilahe illallah ve istiğfarla helak ettiler. Bunu görünce o insanlari nefis ile, yani dünya arzu ve hayalleri ile helak ettim. Onlar, bunun farkına varamayıp hidayet üzere olduklarinı zannettiler» dedi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17574 *Ebu Ya'la rivayet etti. Ravilerden Osman b. Matar zayıftır.1 1 Ebu Ya'la (136) rivayet etti. Ravilerden Abdulğafiir b. Abdilaziz el-Vasıti hakkında, İbn Hibban: "Uydurma hadis rivayet eden biriydi" der. Ebu Bekr'in azatlısı Ebu Reca meçhuldür.

Hadis Sayfası