Hadis Detayları


Enes, ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Demirin pası olduğu gibi kalplerin de pası vardır. Kalbin cilası ise istiğfardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17575 *Taberani M. es-Sağir'de ve şu ifadelerle M. el-Evsat'ta rivayet etti: "Sahabe: «Ya ResCılallah! Kalbin cilası nedir?» diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): «İstiğfardır» buyurdu." Ravilerden Velid b. Seleme et-Taberani hadis uyduran birisidir.2 2 Taberani M. es-Sağir'inde (509) rivayet etti. Taberaru'nin hocası Tahir b. Ali etTaberani hakkında bilgi yoktur. Taberaru: "Bunu rivayette, İbrahim b. el-Velid b. Seleme tek kalmıştır" dedi.

Hadis Sayfası