Hadis Detayları


Ebu Umame, Resullullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Sol taraftaki. melek, hata eden veya günah işleyen Müslümandan altı saat kalemi kaldırir (günahını yazmaz). Kişi eğer pişman olup Allah'a istiğfar ederse yapmış olduğu günah yazılmaz. Eğer pişman olup tövbe etmezse, kendisine bir günah yazılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17576 *Taberani değişik isnadlarla rivayet etti. Birisinin ravileri güvenilir bulunmuştur.1 1 Taberaru, M. el-Kebir'inde (7765) rivayet etti. S. es-Sahfha'ya (1209) bakınız.

Hadis Sayfası