Hadis Detayları


Zübeyr, Resullullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem):

"Amel defterinin kendisini sevindirmesini isteyen, ondaki istiğfarlari çoğaltsın" buyurduğunu bildiriyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17579 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravileri güvenilir bulunmuştur.2 2 Taberaru, M. el-Evsat'ında (843) rivayet etti ve: "Bu hadis, Zübeyr' den sadece bu isnadla rivayet edilmiştir. Atik b. Ya'kfıb bunda tek kalmıştır'' dedi. Atik, Mfilik hayattayken Muvattıiyı ezberlemiştir.

Hadis Sayfası