Hadis Detayları


Muaz b. Cebel'in bildirdiğine göre Resülullah (sallaUahu aleyhi vesellern):

"Canım elinde olana yemin ederim ki; Cehennemin ağzı ile dibi arasındaki mesafe o kadar uzaktır ki; yavrulanyla birlikte yedi hamile deve ağırlığında bir kaya Cehenneme atılsa ancak yetmiş senede Cehennemin dibine ulaşır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18592 *Taberani rivayet etti. Ravilerden adı verilmeyen birisi vardır. Diğer ravileri Sahlh'in ravileridir. 2 2 Taberani, M. el-Keblr'inde (20/169-170) rivayet etti. İbnu'l-Mübarek'in Zühd'ünün (301) zevaidine bakınız.

Hadis Sayfası