Hadis Detayları


CAbir b. Abdillah, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Size sabah bir tabak, akşam başka bir tabak yemek gelseydi haliniz nasıl olurdu?" Sahabe: "Ya Resülallah! O zaman hayır üzere olurduk" deyince Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bilakis; siz bu gün hayır üzeresiniz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17747 Ebu Ya'la rivayet etti. Ravilerden tanımadıklarım vardır.Ebu Ya'la (2043) rivayet etti. Ravilerden, el-C'ızi, Mu'emmel ve Abdullah el-ömeri zayıftır. Rabi'a b. Ata meçhuldür.

Hadis Sayfası