Hadis Detayları


Ebû Süfyan demiştir ki: 

Mekke'yi ziyaret edip Fehr oğullarına konuk olan Cabir'e sordum.[153] Sonra bir adam kendisine: "Sizler ehl-i kıbleden hiç kimseyi müşrik olarak itham eder miydiniz?" diye sordu. "Allah korusun. (Böyle bir şeyi nasıl yaparız)" dedi. Adam bu cevaptan ürktü, sonra "Onlardan hiç kimseye "kafir" diye hitap eder miydiniz?" diye sordu. "Hayır" dedi. Hadis sahihtir?

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2976 [153]   (Ebû Ya'lâ) [154] [153] Metinde ne sorduğu belirtilmemiştir. (Mütercim) [154] Heysemî demiştir ki: "Bunu Ebû Ya'lâ ve Taberânî rivayet etmiş oİup ravileri Sahîh'ın ravileridir." (1,107) Bûsîrî ise yorum yapmamıştır.

Hadis Sayfası