Hadis Detayları


Katâde'nin bildirdiğine göre Ömer b. el-Hattâb şöyle demiştir: 

Kim cennetlik olduğunu ileri sürerse, o cehennemliktir. Kim de alim olduğunu söylerse, o cahildir." Ravi der ki: Bir adam onunla tartıştı ve: "Eğer iktidarı devirirlerse, biz cennetlik oluruz" dedi. Buna Ömer şöyle cevap verdi: "Ben, Allah Resulü'nü (sallallahu aleyhi vesellem): "Kim cennetlik olduğunu iddia ederse, o cehennemliktir" buyururken işittim." 

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2985 (ei-Hâris) [161] [161] Bûsîrî demiştir ki: Senedindeki raviler güvenilir olmakla birlikte hadis munkatıdn. Bunu Ahmed b. Hanbel ve Tefsîr'inde İbn Murdeveyh rivayet etmişlerdir" (1,14)

Hadis Sayfası