Hadis Detayları


İbn Abbâs'm bildirdiğine göre Resûlullah ih   Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

"Din nasihatten ibarettir" buyurdu. Ashab: "Ya Resulallah! Kim için nasihat?" diye sordular. O da: "Allah'ın kitabı için, peygamberi için ve bir de Müslümanları lyöneticileri/önderleri için" buyurdu.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 4 Hn: 3284 Bûsîrî, isnadı hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. (Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ve Ebû Ya'lâ) 

Hadis Sayfası