Hadis Detayları


Ebû Hüreyre r.a. dedi ki: Rasûlullah s.a.v. şöyle buyurdu:

“Ramazan orucundan sonra en değerli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en değerli namaz gece kılınan namazdır.”

Tirmizi, Salat: 324 Hn: 438; Nesai, Süneni Suğra Hn: 1613 ve Süneni Kübra Hn: 1294; İbn Hibban, Sahih Hn: 3636; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 3772 ve Fedailil Evkat Hn: 230; Beğavi, Şerhus Sünne 923 ve Mealimi Tenzili Tefsir Hn: 926 ve diğerleri. Tirmîzî: Bu konuda Câbir, Bilâl ve Ebû Ümâme’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. Tirmîzî: Ebû Bişr’in adı Cafer b. Ebû Vahşiyye’dir. Ebû Vahşiyye’nin adı ise İyas’tır.

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Hadis Sayfası