Hadis Detayları


Cerir b. Abdullah r.a.’den rivâyete göre, Peygamber s.a.v şöyle buyurmuştur: 

Allah bana hicret edeceğimde bildirdi ki: “Şu üç şehirden hangisine gidersen orası senin hicret yurdundur; Medine, Bahreyn ve Kınnesrin.” 

Tirmizi, Menakıb: 68 Hn: 3923; Hakim, Müstedrek Hn: 4192; Taberani, Mucemül Kebir Hn: 2417; Beyhaki, Delailin Nübüvve Hn: 746; Mizzi, Tehzibul Kemal Hn: 2671. Hakim isnadı sahih amma tahriç etmediler der. Tirmizî: Bu hadis garibtir. Bu hadisi sadece Fadl b. Musa’nın rivâyetiyle bilmekteyiz.

" إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَيَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ نَزَلْتَ فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ: الْمَدِينَةَ، أَوْ الْبَحْرَيْنِ، أَوْ قِنَّسْرِينَ

Hadis Sayfası