Hadis Detayları


Ebu Hüreyre'nin bir rivayeti şöyledir: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

Nefsim kudret elinde olan Zat'a yemin ederim ki, eğer siz hiç günah işlemeseniz, Allah sizi toptan helak eder; günah işleyen, arkadan da istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret ederdi."

Mamer b. Raşit, Camii Hn: 20271; Müslim, Tevbe: 9 Hn: 2751; Ahmed, Müsned Hn: 8021; Beyhaki, Esma ve Sıfat Hn: 93 ve Şuabul İman Hn: 7102 ve Edeb Hn: 1169; Taberani, Dua Hn: 1801; Beğavi, Şerhus Sünne Hn: 1294-1295.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

Hadis Sayfası