Hadis Detayları


İbn Ömer r.a’dan rivayet edildiğine göre dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu.

Bal da her on ölçekte bir ölçek zekat vardır.

Tirmizi: Rasülullah (s.a.v.)’den bu konuda sahih olarak fazla bir şey rivayet edilmemiştir. İlim adamlarının çoğunluğu bu hadisle amel ederler. Ahmed ve İshak bunlardandır. Bazı ilim adamları ise bal’da zekat olmadığı görüşündedirler.

Tirmizi, Zekat 9 Hn: 629: Bu konuda Ebu Hüreyre, Ebu Seyyare el Mutie ve Abdullah b. Amr’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Hadisin râvîlerinden Sadaka b. Abdullah hafız değildir. Sadaka Abdullah’ın bu rivâyetine karşıt bir rivâyette Nafi’den rivâyet olunmuştur.

فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ

Hadis Sayfası