Hadis Detayları


İbn Ömer r.a'dan rivayet edildiğine göre dedi ki:

“Bir kimse bir mal elde ederse o malın üzerinden bir yıl geçmedikçe o mala zekat verilmez.”

“Üzerinden sene geçmedikçe bir mal üzerinde zekat yoktur” konusunda Rasülullah (s.a.v.)’in ashabından pek çok kişiden hadis rivayet edilmiştir. Malik b. Enes, Şafii, Ahmed ve İshak da aynı görüştedirler.

Bazı ilim adamları ise şöyle demişlerdir: “Bir kimsenin yeni elde ettiği maldan başka önceden zekat verdiği bir malı varsa o kimsenin bu yeni elde ettiği mal için zekat vermesi gereklidir. Bir yıl bekletilmesine gerek yoktur. Ama önceden zekat verecek malı olmayan bir kimsenin elde ettiği mal üzerinden bir yıl geçmeden zekat vermesi gerekmez, ne zaman bir yılını doldurursa zekat vermeye başlar. Yine bir kimse önceden elde ettiği üzerinden bir yıl geçmesi gereken bir malın yanı sıra henüz o süre dolmadan tekrar bir mal daha elde ederse zekat vermesi gereken önceki malıyla birlikte bu yeni mallarında zekatını vermesi gerekir. Sufyan es Sevri ve Küfeliler bu görüştedirler.

Tirmizi, Zekat 10 Hn: 632; Ebu Davud, Zekat: 5; İbn Mace, Zekat: 5 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem’in hadisinden daha sahihtir. Tirmizi: Bu hadisi; Eyyub, Ubeydullah b. Ömer ve pek çok kişi Nafi’ ve İbn Ömer vasıtasıyla mevkuf olarak rivâyet etmişlerdir. Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem hadis konusunda zayıf bir kimsedir. Ahmed b. Hanbel, Ali b. el Medini ve başkaları bu kimsenin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Hadis konusunda yanlışı çok olan bir kimsedir.

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

Hadis Sayfası