Hadis Detayları


Ebû Bureyde'nin şöyle dediği rivayet edildi:

Hz. Peygamber, bir kısmı ensarı, görmeye gitmişti. Bir koyun kese rek Ona yemek yaptılar. Yemekten bir parça alıp çiğn-emeye başladı. Bir müddet çiğnediği halde lokmayı erip yutamiyordu. Nihayet: «— 0nu  nasıl ettir?!» diye sordu. «— Filanın koyunuydu, gsiince anlaşsr parasın; veririz diye düşündü* ve kestik» dediler. Hz. Peygamber: «Onu esirlere yedirin!» emrini verdi. Bir rivayette:  Âsim  ibn  üleyb'in  babası  şöyle  dedi: 'Muhammed sailailahü aleyhi ve seiiemin ashabından bir tanesi ye­mek yaparak Hz. Peygamberi  davet etti. Ne;bi sallallahü aleyhi ve sellem, bizleri de alarak gitti. Yemeği ko­yunca, Hz. Peygamber uzanıp bir parça et aldı. Onu ağzında bir müddet çiğnedi. Fakat bir türlü yutamadı. Ağzından çıkardı ve bekledi. Bu hareke­tini  görünce,  biz de  yemeği bıraktık. Yemek sahibini çağırdı: «Bana şu etinden bahset!.. Nereden geldi?» diye sordu. Cevap verdi: .«— Ey Allah'ın Resulü! Bu, bir arkadaşımın koyunu idi. Kendisi ya­nımızda yoktu ki satın alalım. Aceleden bekliyemezdik, tutup kestik ve onu sana yemek yaptık.  Geldiğinde parasını ödiyecektik.» O zaman Hz. Peygamber, yemeğin kaldırılarak esirlere yedirilmesini emir buyurdu.» Abdulvahid dedi ki: «Ebu Hanife'ye sordum: Siz «Birinin malını izni olmadan çalıştıran bir kişi, karından sadaka verir» hükmünü nereden aldınız?» « Âsım'ın rivayet ettiği hadisten aldım» cevabını verdi.

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanide Edeb Hn:467/21

Hadis Sayfası