Hadis Detayları


Enes İbni Malik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın zevkine varır ve tadını alır. 1. Allah ve Rasulünü herkesten ve her şeyden çok sevmektir. 2. Allah için sevip Allah için buğz etmektir. 3. Allah’a ortak koşmaktansa büyük bir ateşe atılmaya razı olmaktır.”
Aynı hadisi Ebu Umam r.a'dan rivayeti: Sekafi, Arusul Eczai Hn: 31; İbn Nekur, Hamasiye Hn: 5; Buldaniye, Erbeun Hn: 29; Nushatu Talut Hn: 2; İbn Cevzi, Meşiha Hn: 29 ve diğerleri.
Aynı hadisin Ammar bin Yasirden mevkuf rivayeti: Mamer b. Raşid Hn: 19439; İbn Arabi, Mucem Hn: 721.

Buhari, İman: 8 Hn: 16, İman: 13 Hn: 21 ve Hn: 6941; 14, İkrah 1, Edeb 42; Müslim, İman: 15 Hn: 44; Nesai, İman 2 Hn: 4987-4988-4989; Ahmed, Müsned Hn: 11591, 12372, 12994, 13180, 13650; İbn Hibban, Sahih Hn: 237, 238; Tayalisi, Müsned Hn: 2071; Rahaveyh, Müsned Hn: 393; Bezzar, Müsned Hn: 6606, 6816; Ebu Yala, Müsned Hn: 2813, 3142, 3256, 3279; İbn Mübarek, Müsned Hn: 30; Abd b. Humeyd, Müsned Hn: 1328; Mamer b. Raşid, El Camiu Hn: 20320; Taberani, Mucemül Evsat Hn: 1149, 2540; İbn Arabi, Mucem Hn: 1924; Abdullah b. Ahmed, Essünne Hn: 670; Hallal, Essünne Hn: 1247; İbn Batta, İyanetül Kübra Hn: 449; İbn Mende İman Hn: 280; Beyhaki, Elkaza vel Kader Hn: 326 ve Şuabul İman Hn: 405, 1376, 1623, 1624, 9003 ve Edeb Hn: 1178; Ebu Naim, Hilyetül Evliya Hn: 59, 2509; İbn Mübarek, Zühd Hn: 827; İbn Ebid Dünya, El İhvan Hn: 16 ve daha niceleri. Hadis merfu aziz, sahih ve müttefekun aleyhtir.

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

Hadis Sayfası