Ezan ve Kamet Konusu


Abdullah b. Muhayriz (r.a) anlatıyor

Ebu Mahzüre’nin yanında büyümüş bir yetimdim. Beni Şam’a gönderirken kendisine: Ben Şam’a gidiyorum, oradaki insanların bana senin nasıl ezan okuduğunu sormalarından korkarım dedim. Bunun üzerine bana şunları anlattı: Rasulullah (s.a.v), Huneynsavaşından dönerken, biz de bir topluluk olarak Huneyn yolunda ilerliyorduk, yolda Rasulullah (s.a.v) bizimle karşılaşmıştı. Müezzini O’nun yanında namaz için ezan okumaya başlamıştı. Müezzinin sesini işitince, onun okumasıyla alay ederek kendi kendimize onun söylediklerini tekrar etmeye başladık. Rasulullah (s.a.v), bizim sesimizi işitince bizi yanına çağırtmıştı. Huzuruna varınca: “Sesini duyduğum kimse hanginizdi?” diye sordu: Arkadaşlarım beni göstermişlerdi, bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) onları göndererek beni yanına alıkoymuştu. Sonra: “Kalk, ezan oku” buyurdu. Hemen ayağa kalktım veRasulullah (s.a.v) bana ezanı şöyle öğretti. O kendisi (ezan lafızlarını) söylüyor bana da aynen şöyle söyle diyordu: “Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enla ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah, Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah Buraya gelince şöyle buyurdu: “Dön ve sesini alçaltarak tekrar et Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammaden Rasulüllah, Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah Hayye alessalah, Hayye alessalah Hayye alel felah, Hayye alel felah Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illallah” Bu ezanı okuduktan sonra beni çağırdı ve içinde bir miktar gümüş olan bir kese verdi. Ben de: “Ey Allah’ın Rasulü! Bana Mekke’de ezan okumamı emret” dedim. O da: “Seni bu işle görevlendirdim” buyurdu. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v)’in Mekke Valisi olan Attab b. Esid’e gelerek, Rasulullah (s.a.v)’in emriyle onunla birlikte ezan okudum.

Nesai, Ezan, 5, Hn ; 628 : (İbn Mâce, Ezan: 2; Dârimi, Salat: 6)

Hadis Sayfası
Ebû Mahzüre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

: Rasulullah (s.a.v), Huneyn’den yola çıkınca, biz de on kişilik bir ekiple onları karşılamaya çıkmıştık. Yolda onların namaz için ezan okuduklarını işitince; ezanlarını taklit ederek onlarla alay etmeye başladık. Rasulullah (s.a.v) bizler için: “Sizin aranızda güzel sesli birinin ezan okuduğunu işittim” diyerek bizleri yanına çağırttı. Bizler de sırayla birer birer ezan okuduk, en son okuyan ise ben idim. Ben ezan okuyunca Rasulullah (s.a.v) beni önüne oturtarak başımı okşayıp Allah mübarek etsin diye üç sefer dua etti sonra şöyle buyurdu: “Git Mekke’de Kabe’de ezan oku.” Ben de: “Ben nasıl okurum, bilmiyorum ki” dedim. Bunun üzerine bana ezan okumayı şimdi okuduğunuz şekilde okumamı öğretti: “Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah, Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah Hayye alessalah, Hayye alessalah Hayye alel felah, Hayye alel felah Essalat-ü Hayrun Minennevm, essalat-ü Hayrun Minennevm (Bunu sabah ezanına ilave etmemi söyledi) Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illallah” Kameti de şu şekilde yapmamı öğretti: Allahü ekber,Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah, Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllh Hayye alessalah, Hayye alessalah Hayye alel felah, Hayye alel felah Kad kamet-is salatü Kad kamet-is salah Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illallah.”

Nesai, Ezan, 6, Hn; 629 : (Dârimi, Salat: 6; İbn Mâce, Ezan: 2)

Hadis Sayfası
İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Bilal geceleyin ezan okur. Siz; Ümmü Mektum’un ezanını işitinceye kadar yiyin için.”

Nesai, Ezan, 9, Hn: 633-634 : (Buhârî, Ezan: 11; Dârimi, Salat: 4)

Hadis Sayfası
Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Bilal ezan okuduktan sonra Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için, ikisinin ezanları arasındaki zaman farkı ise birinin inip diğerinin çıkması kadar geçen zamandan ibarettir.”

Nesai, Ezan, 10, Hn : 635- 636 : .” (Buhârî, Ezan: 11; Dârimi, Salat: 4)

Hadis Sayfası
Abdullah b. Mes’ud (r.a)’dan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Bilal geceleyin, uykuda olanlarınızı uyandırmak, teheccüt kılanları tekrar yatağa döndürmek için ezan okur yani onun ezanı sabah namazı için değildir.”

Nesai, Ezan, 11, Hn: 637 ; .” (Buhârî, Ezan: 13; Dârimi, Salat: 4)

Hadis Sayfası
Ebû Yahya (r.a), Ebû Hureyre‘den işitmiş, Ebû Hureyre,de Peygamber (s.a.v)’in bizzat ağzından şöyle derken işitmiştir:

“Müezzin sesinin ulaştığı yere kadar veya sesinin gürlüğü nisbetince günahları affedilir. Yaş kuru ne varsa sesinin ulaştığı yere kadar ona her şey şahitlik yapar.”

Nesai, Ezan, 14, Hn 641 : (EbûDavud, Salat: 31; İbn Mâce, Ezan: 5)

Hadis Sayfası
Bilal (r.a)’den rivâyete göre

Ezanın son cümlesi: “Allahu ekber Allahu ekber, la ilahe illallah” tır.

Nesai, Ezan, 16, Hn : 644 : Sadece Nesai rivayet etmisdir

Hadis Sayfası
Esved (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

Bilal’in okuduğu ezanın son cümleleri “Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah” tır

Nesai, Ezan, 16, Hn : 645 : (Sadece Nesâirivâyet etmiştir.)

Hadis Sayfası