Komşu Hakları Konusu


Abdullah b. Adiyy b. Hamra ez Zührî r.anhu dedi ki:: 

Rasulullah s.a.v., Hazvere denilen yerde durdu ve şöyle buyurdu: “Ey Mekke! Vallahi sen yeryüzünün en hayırlı ve Allah’a en sevimli olan ülkesisin senden çıkarılmış olmasaydım çıkmazdım.”

Tirmizi, Menakıb: 69 Hn: 3925; İbn Mâce, Menasik: 279; Darimi, Sünen Hn: 2510; Ahmed, Müsned Hn: 18240; İbn Hibban, Sahih Hn: 3708; Hakim, Müstedrek Hn: 4204; Nesai, Sünenil Kübra Hn: 4236; İbn hazm, Muhalla Hn: 1184; Taberani, Mucemü Şamiyeyn Hn: 3034; İbn Kani, Mucemüs Sahabe Hn: 1155; İbn Abdilber, Temhid Hn: 399; Arafi, Tarihi Tesrib Hn: 1009  Tirmizî: Bu hadis hasen garib sahihtir. Yunus, Zührî’den benzeri biçimde bu hadisi rivâyet etmiştir.Muhammed b. Amr’da yine bu hadisi Ebû Seleme ve Ebû Hüreyre’den rivâyet etmiştir. Zührî’nin, Ebû Seleme’den ve Abdullah b. Adiyy b. Hamra’dan rivâyeti bence daha sahihtir.

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ، فَقَالَ: " وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

Hadis Sayfası
İbn Abbas r.anhu dedi ki:

Rasulullah s.a.v., Mekke için şöyle buyurdu: “Ne güzel bir memleketsin, bana ne kadar da sevimlisin. Benim kavmim beni senden çıkarmış olmasaydı senden başkasında oturmazdım.” 

Tirmizi, Menakıb: 69 Hn: 3926; İbn Arabi, Mucem Hn: 1213; Ehadisil Muhtar Hn: 3561. Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle hasen garibtir.

َالَ رَسُولُ اللَّهِ لِمَكَّةَ: " مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

Hadis Sayfası