İmanın Alametleri Konusu


Ömer ibn Hattab r.a. dedi ki: Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Siz, Allah’a gerçek biçimde tevekkül edip güvenip dayansaydınız kuşların rızıklandıkları gibi siz de rızıklandırılırdınız. Çünkü o kuşlar sabahleyin aç olarak çıkarlar akşam kursakları dolu olarak dönerler.”

Tirmizi, Zühd 33 Hn: 2344; İbn Mace, Zühd: 14 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahih olup sadece bu şekliyle bilmekteyiz. Ebu Temîm el Ceyşanî’nin ismi Abdullah b. Malik’tir.

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

Hadis Sayfası
Enes ibn Malik r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

"Rasülullah (s.a.v.), zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri Peygamber (s.a.v.)’in yanına gelir bir şeyler öğrenmeye çalışır diğeri de sanatkar olup geçimlerini temin etmek için çalışırdı. Çalışan kardeş Peygamber (s.a.v.)’e diğer kardeşini, çalışmayıp bedavadan yediğini şikayet etti de bunun üzerine Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Belki de sen o kardeşinin yüzünden rızıklandırılıyorsun.”

Tirmizi, Zühd 33 Hn: 2345; İbn Mace, Zühd: 14 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ

Hadis Sayfası
Hz. Aişe dedi ki:

"Her şeyi Allah'tan isteyiniz. Hatta ayakkabınızın bağını bile. Çünkü Allah bir şeyi kolaylaştırınazsa, o iş kolaylaşmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17222 Ebu Ya'la rivayet etti. Güvenilir bir ravi olan Muhammed b. Abdillah b. Numeyr dışındaki ravileri Sahih'in ravileridir.Ebu Ya'la (4560) rivayet etti. Ravilerin hepsi güvenilirdir ve Müslim'in ravileridir. S. ed-Daife'ye (1363) bakınız.

Hadis Sayfası
Ebu Hureyre, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Sizden birisi, bir şey temenni ettiği zaman, ne temenni ettiğine baksın. Çünkü temennisinden dolayı kendisine ne yazılacağını bilemez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17226 Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet ettiler. Ahmed'in ravileri Sahih'in ravileridir.Ahmed (2/357,387) ve Ebfı Ya'la (5907) rivayet etti. Tirmizi (3605) ise yakın metinle rivayette bulundu. Ravilerden Amr b. Ebi Seleme'nin hadisleri hasendir. Kendisi dürüsttür; ama hata eden biridir.

Hadis Sayfası
Bir adam, Abdullah b. Mes'ud'un bir kişiye şöyle dediğini nakleder:

"Rabbinden iyilik istediğin zaman, elinde taş varken isteme."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17242 Taberani rivayet etti ve adamın adını vermedi. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.Taberani, M. el-Kebir'inde (9207) ve şu ifadelerle Nuaym b. Hammad, İbnu'lMübarek'in Zühd'üne zevfüd olarak (84) rivayet etti. "Abdullah b. Mes'ud, bir kişiyi elinde çakıl olduğu halde Allah'tan bir şey istediğini görünce "Rabbinden hayır istediğin zaman, elinde taş varken isteme!" dedi.

Hadis Sayfası
Ubade b. es-Sam.it, Hz. Ebu Bekr'in şöyle dediğini bildirir:

"Kalkın bu münafığa karşı, ResUlullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) yardım isteyelim. (ResUlullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) gidip ondan yardım istediğimizde) Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Benden yardım istenmez. Yardım ancak Allah'tan istenir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17276 Taberani rivayet etti. İbn Lehia dışındaki ravileri Sahih'in ravileridir. Onun da hadisleri hasendir.

Hadis Sayfası