Hudud/Hadler Konusu


Abdullah b. Büreyde r.a babasından rivâyete göre, şöyle demiştir: 

Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Bir mü’minin öldürülmesi Allah katında dünyanın yok olmasından daha büyük bir günahtır.”

Nesai, Tahrimud Dem: 1 Hn:3925 ; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Hadis Sayfası
Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

Nisa 93. ayeti Furkan suresi 68-71 ayetlerinden altı ay sonra nazil oldu.  Diğer rivayette ise: Nisa 93. ayeti Furkan 68-71 ayetinden sekiz ay sonra nazil olmuştur.

Nesai, Tahrimud Dem: 1 Hn: 3941-3942; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Hadis Sayfası
Harice b. Zeyd b. Sabit babasından rivâyete göre, şöyle demiştir: 

Nisa suresi 93. ayeti nazil olduğunda ayetin şiddetinden korktuk bunun üzerine Allah, Furkan suresi 68-71 ayetlerini indirdi. 

Nesai, Tahrimud Dem: 1 Hn: 3943; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Hadis Sayfası
Abdullah b. Amr r.a’dan rivâyete göre, Peygamber s.a.v şöyle buyurdu: 

“Büyük günahlar şunlardır: Allah’a ortak koşmak, ana babaya isyan edip saygısızlık etmek, haksız yere Müslüman canına kıymak ve yalan yere yemin etmektir.” 

Nesai, Tahrimud Dem: 2 Hn: 3946; Müslim, İman: 38; Dârimi, Diyat: 10

Hadis Sayfası
Üsâme b. Şerik r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Herhangi bir kimse çıkarda ümmetimin arasını açmak isterse onun boynunu vurun.” 

Nesai, Tahrimud Dem: 5 Hn: 3957; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Hadis Sayfası