Abdest Konusu


Lakit b. Sabire (r.a.)’nın babasından rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Abdest aldığın da parmak aralarına suyu geçirmeye çalış.”

Tirmizi, Tahara: 30 Hn: 38; Nesâî, Tahara: 92; İbn Mâce, Tahara: 54 ve diğerleri. Tirmîzî: Bu konuda İbn Abbâs, Müstevrid b. Şeddâd el Fihrî ve Ebû Eyyûb el Ensârî’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir demiştir. İlim sahipleri uygulamalarını bu hadise göre yapmış olup, abdestte ayak parmakları arasına mutlaka su geçirilmelidir demişlerdir. Ahmed ve İshâk’da aynı görüştedirler. İshâk der ki: “Abdestte el ve ayak parmaklarının arasına su geçirilmeye çalışılmalıdır.” Hadisin râvîlerinden Ebû Haşim’in adı: İsmail b. Kesir el Mekkî’dir.

“إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الأَصَابِعَ”

Hadis Sayfası
İbn Abbas (r.a.)’dan, Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

“Abdest aldığında el ve ayak parmaklarının arasına su geçirmeye çalış.”

Tirmizi, Tahara: 30 Hn: 39; İbn Mâce, Tahara: 55; Nesâî, Tahara: 93 ve diğerleri. Tirmîzî: Bu hadis hasen garibtir.

“إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ”

Hadis Sayfası
Müstevrid b. Şeddad el Fihrî (r.a.)’den rivayete göre, şöyle demiştir:

“Rasulullah (s.a.v.)’i abdest alırken serçe parmağı ile her iki ayak parmaklarının arasını ovuşturduğunu gördüm.”

Tirmizi, Tahara: 30 Hn: 40; İbn Mâce, Tahara: 54; Nesâî, Tahara: 92 ve diğerleri. Tirmîzî: Bu hadis hasen garibtir. Bunu sadece İbn’ü Lehia’nın rivayetinden bilmekteyiz.

“رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ”

Hadis Sayfası