Miras Konusu


Süleyman   bin Abdullah'ın  şöyle  dediği   rivayet edildi:

Resuiuilah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: «(Bir akar mülkün} en yakın şefii, o mülke komşu olan kimsedir»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Şüfa/Hisseli Mülkiyet Hn: 345/1

Hadis Sayfası
Hz. Arşs'nin  şöyle dediği rivayet edildi: Nebî sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:

«Sizden  birinizin komşusu dıvarının üzerine bir kiriş  koymak  istedi­ğinde, ona mani olmasın.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Şüfa/Hisseli Mülkiyet Hn: 347/3

Hadis Sayfası