Nafile Namazlar Konusu


Sebre b. Ma'bed anlatmaktadır:

Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabı bir bulut gördü ve "Ey Allah'ın Resullü! Bu, bulutun üzerimize yağmur yağdırmasını umuyorduk!!" dediler. Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) de: "Bu bulut ancak gece yağmur yağdırmakla emrolunmuştur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3298 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 6556.

Hadis Sayfası