Resüle İtaat Konusu


Ebu Hüreyreradıyallahu anhu dedi ki: Rasulullah (s.a.v) cemaate hitab ederek, şöyle buyurdu:

“Allah size haccı farz kıldı.” Bir adam kalkarak: “Her sene mi?” diye sordu. Rasulullah (s.a.v) sustu. Adam sorusunu üçüncü defa tekrar edince Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Eğer evet deseydim her sene hac yapmanız farz olurdu, her yıl için farz olsaydı siz de bunu yapamazdınız. Söylediğim gibi bırakın çünkü sizden öncekiler Peygamberlerine çok soru sordukları ve onlar üzerinde de ayrılığa düştükleri yüzünden helak olup gitmişlerdir. Size bir şeyi emrettiğimde gücünüz yettiği nispetle onu yapınız. Yasakladığım şeyden de mutlaka kaçınınız”
Diğer hadis: Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
اتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ
“Sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni bırakınız. Size bir şeyler duyurduğumda onu benden alınız. Çünkü sizden öncekiler peygamberlerine çok soru sormaları ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir.” Buhari, İtisam: 17; Müslim, Hac: 27; Tirmizi, İlim: 17, 2679; Mamer b. Raşid, Cami Hn: 20372, 20373; İbn Batta, İyanetül Kübra Hn: 213; Tahrimi, Nikahul Muta Hn: 67; Kitabul İlm Hn: 69 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

Diğer rivayette ise:
مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
Size ne emrettimse onu alınız (ona sarılınız) ve sizi neden nehiy ettimse ondan uzaklaşınız. İbn Mace, Mukaddime: 1 Hn: 1.

Müslim, Fezail: 37 Hn: 2358; Tahavi, Müşkilil Eer Hn: 1472; Nesai, Menasiki Hac: 1 Hn: 2572 ve Sünenil Kübra Hn: 3583; Dârimi, Hac: 4; İbn Mâce, Mukaddime: 1 Hn: 2; İbn Hibban, Sahih Hn: 3705; İshak b. Raheveyh, Müsned Hn: 60; Ahmed, Müsned Hn: 7320, 7449, 9239; Mervezi, Essünne Hn: 129; İbn Hazm, Muhalla bil Eser Hn: 69; Taberi, Camiul Beyan Hn: 11735; Beyhaki, Süneni Sağir Hn: 1506 ve Sünenil Kübra Hn: 7961 ve diğerleri. Hadis merfu ve sahihtir.

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا "، فقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

Hadis Sayfası