Ticaret Konusu


(Said) İbn Müseyyeb rahimullah'dan:

Resulullah (aleyhissalatu vesselam) hayvanın et mukabilinde satılmasını yasakladı."

Muvatta, Büyû: 64, 66; Şafi, El Um Hn: 935; Darekutni, Sünen Hn: 3038; Beyhaki, Süneni Sağir Hn: 1956

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

Hadis Sayfası