Uydurma Hadisler Konusu


Uydurulmuş Yalan hadis bu. Ebu Umame'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)

"Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, Kadir gecesinden nasibini almış
demektir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2153 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Mesleme b. Ali zayıftır. ¹ ¹ Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 7745. Senedinde ismi geçen Süleyman b. Seleme el- Habairi de metrı1ktur. Bkz. Zaifu'l-Cıimii's-sağir, no. 567L Müellif, bu hadisin uydurma olduğunu söylemiştir.

Hadis Sayfası