Alemin Yaratılışı Konusu


Târık İbnu Şihâb (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Ömer İbnu'l-Hattab dedi ki: "(Birgün) Resulullah (aleyhissalatu vesselam) aramızdan doğrularak mahlukatın ilk yaratılışından başlayarak (geçmiş olan ve gelecek olan bütün safhaları) cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme girmesine kadar anlattı. Bunu bir kısmı öğrendi, bir kısmı unuttu.

Buhârî, Bed'ul-Halk 1

قال عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: قامَ فِينَا رسولُ اللّهِ مَقاماً فأخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أهْلُ الجَنَّةِالجَنَّةَ، وَأهْلُ النَّارِ النَّارَ. حَفِظَ ذلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسيَهُ

Hadis Sayfası
İbnu Mes'ûd (radıyallâhu anh) anlatıyor: esûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

Allah Teala hazretleri aklı yarattığı zaman ona: "Gel!" dedi, o da geldi. Sonra "Geri dön!" diye emretti. O da geri döndü. Bunun üzerine akla şunu söyledi: "Ben, kendime senden daha sevgili olan başka bir şey yaratmadım. Seni, nezdimde mahlukatın en sevgilisi olana bindireceğim."

Rezin ilavesidir

مَّا خَلَقَ اللّهُ تَعالى الْعَقْلَ. قالَ لَهُ: أقْبِلْ فأقْبَلَ، ثُمَّ قال لَه: أدْبِرْ فَأدْبَرَ، فقَالَ: مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أحَبَّ إلىَّ مِنْكَ، وََ أرَكِّبُكَ إَّ في أحَبِّ الخَلْقِ إلَيَّ

Hadis Sayfası
Câbir (r.a)'dan:: Resûlullah (s.a.v) bana:

Allah'ın meleklerinden olan Arş'ın taşıyıcılarından bir melek hakkında rivayette bulunmam için bana izin verildi" dedi ve ilave etti: "Onun kulak yumuşağı ile ensesi arasındaki uzaklık yedi yüz senelik mesafedir"

Ebu Dâvud, Sünnet: 19 Hn: 4727;

أُذِنَ لِى أنْ أحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مََئِكَةِ اللّهِ تَعالى مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْش: إنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إلى عَاتِقِهِ مَسيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ

Hadis Sayfası
Abdullah İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh)'dan yapılan rivayette, [Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)] şöyle buyurmuştur:

"Allah yedi semayı yarattı. Her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme mesafesidir."

semayı yarattı. Her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme mesafesidir." Derim ki: "Tirmizî'nin Câmi'inde yer alan Katâde hadisi, bazı takdim ve te'hirler, ziyâde ve noksanlarla Hasan Basri an Ebî Hüreyre tarikinden merfu olarak gelmiştir.Allahu a'lem.

خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمواتٍ غِلَظُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَسيرَةُ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ

Hadis Sayfası
Urve bildiriyor:

Hz. Aişe, Resulullah (sav)'in şöyle buyurduğunu bana haber verdi: "Her kim, ölü bir araziyi (ağaç dikmek veya tarım yapmak suretiyle) diriltirse, o anızi kendisine aittir. Haksızlık ederek başka birinin arazisine ağaç dikenin orada hiç bir mülkilet hakkı yoktur." Ömer b. Abdilaziz, Urve'ye "Resülullah (sav)'in bunu söylediğine şahitlik eder misin?" diye sorunca, Urve şöyle cevap verdi: "'Şahitlik ederim ki Aişe, Resullullah'tan naklen bu hadisi bana bildirmiştir. Şahitlik ederim ki Aişe bana hiçbir zaman yalan söylemedi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6785 *Hadisin tamamını Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta iki senedle rivayet etmiştir. Senedlerin birinde İsim b. Râvvad b. el-Cerrah bulunmaktadır. Zehebi bu kişi hakkında kendisini Ebû Ahmed el-Hakim'm zaytf gördüğünü söylemipr. Geri kalan kimseler güvenilir kimselerdir. Diğer senedinde ise hadis uyduran bir ravi bulunmaktadır.

Hadis Sayfası