Ziraat Konusu


Ebu Said r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

“Bir işçi çalıştırırsan ona vereceğin ücreti bildir.”

Nesai, Müzarea:1 Hn: 3797; Müsned: 11222 Mevkuf.

Hadis Sayfası
Hasan’ı Basri r.a’den rivâyete göre, 

“Ücreti bildirilmeden işçi çalıştırılmasını hoş görmediğini söyledi.”

Nesai, Müzarea:1 Hn: 3798; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir. Maktu.

Hadis Sayfası
Ebu Hüreyre r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir:

Rasulullah s.a.v: “Tarlayı mahsulün bir kısmı karşılığında kiraya vermeyi ve ağaçtaki yaş meyveyi kurusukarşılığında değişmeyi yasakladı.”

Nesai, Müzarea:1 Hn: 3824; Müslim, Büyü’: 13; Müsned: 9066

Hadis Sayfası
Rafi b. Hadîc r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v: 

“Tarlayı ürününden bir miktar almak suretiyle kiralamayı ve yaş meyveyi kuru meyve karşılığında satmayı yasakladı.”

Nesai, Müzarea:1 Hn: 3827-3826-3828; Müslim, Büyü’: 14; Ebû Davud, Büyü’: 18

Hadis Sayfası