Yolculuk Konusu


Ebu Hüreyre r.a'dan: Nebi s.a.v. şöyle buyurdu:

“Bir adam yolda yürürken bir diken dalı bularak onu kenara çekti, Allah’ta onun bu hareketini takdir edip onu bağışladı.”

Tirmizi, Birr ve Sıla Hn: 38 Hn: 1958; Ebu Davud: Edeb: 159; İbn Mace: Edeb: 7 ve diğerleri. Bu konuda Ebu Berze, İbn Abbas ve Ebu Zerr’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

Hadis Sayfası
Enes der ki:

Peygamber (saMlahu aleyhi vesellem), öyle bir hadis söyledi ki, Müslüman olduğumuzdan beri ona sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmedik: "Mü'inin yol üzerinde bulunan ve insanları rahatsız eden bir şeyi gidermesinden dolayı, ecir/sevap kazanır, aynı şekilde birine yol göstermesinden, kendini İfade edemeyen kimsenin derdini ifade etmesinde yardımcı olmasından, birine süt ikramından dolayı da sevaba nail olur. Hatta o kadar ki, ağzı kapalı ticari bir eşyaya yanlışlıkla dokunup elini çekmesinden bile ecir alır."

İbn Hacer, Metalibul Aleyi Cilt 3 Hn: 2680 Bûsîrî, hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmamış ve hadisi, az bir lafız değişikliği ile Bezzâr'a da nisbet etmiştir. (2/148) Heysemî der ki: "İsnadında el-Minhâl b. Halîfe vardır ki, bu zâtı Ebû Hatim, Ebû Dâvud ve Bezzâr güvenilir kabul ederler, hakkında başka şeyler söyleyenler de vardır." (Mecmau'z-zevâid 3/135) (Ebû Ya'lâ) 

Hadis Sayfası