İlim Konusu


Muğire bin Şube r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Kim yalan olduğunu bildiği halde benden bir hadis anlatırsa iki yalancıdan biri kendisidir.”

Müslim, Mukaddime: 17; Tirmizi, İlim 9, Hn: 2662; İbn Mace, Mukaddime: 27 ve diğerleri. Bu konuda Ali b. ebi Talib ve Semure’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Şu’be bu hadisi Hakem’den, Abdurrahman b. ebî Leylâ’dan, Semure’den rivâyet etmiştir. A’meş ve İbn ebî Leylâ ise Hakem’den, Abdurrahman b. ebî Leylâ’dan ve Ali’den rivâyet etmişlerdir. Abdurrahman b. ebî Leylâ’nın Semure’den rivâyeti hadisçiler yanında daha sahihtir.

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

Hadis Sayfası